Geraart Westerink is voor twee jaar de stadsdichter van Kampen. Veel van zijn inspiratie en creativiteit wordt bevorderd door regelmatig te wandelen en bewust om te gaan met rust en stilte. Deze van oorsprong rasechte Elburger, springt in de bres voor minder versnippering en gunt iedereen een manier om regelmatig bij te tanken en open te staan voor mooie ontmoetingen.

Eefje ging met hem in gesprek over zijn achtergrond, het stadsdichterschap en de tendens in de maatschappij tot meer soberheid. Dit keer niet vanuit de Stadskazerne, maar vanuit de in november geopende winkel Luanto, waar Diana de Groot niet alleen vintage en brocante met een verhaal verkoopt, maar ook verhalen van mensen laat samenkomen.